Gemeenten en ministeries overleggen over onrust bij Turken

Verschillende gemeenten, waaronder Amsterdam, houden vandaag overleg met ministeries over de groeiende spanningen binnen de Turkse gemeenschap in Nederland en de daarmee gepaard gaande bedreigingen en vernielingen.

Sinds de mislukte staatsgreep in Turkije is het aantal incidenten in Nederland fors toe genomen. Het gaat daarbij vooral om conflicten tussen voor- en tegenstanders van de Turkse president Erdogan, waarbij met name de voorstanders zich schuldig maken aan ernstige agressie. Deze hebben bijvoorbeeld een lijst met Amsterdamse bedrijven op internet gezet met de oproep om deze te boycotten vanwege hun banden met Fethullah Gülen, die als brein achter de mislukte staatsgreep in Turkije wordt beschouwd. Het risico bestaat dat geweldplegers deze lijst zullen gebruiken om aanslagen te plegen op de bedrijven.
De gemeenten de de landelijke overheid willen meer informatie gaan uitwisselen en ervaringen delen bij de aanpak van de problemen. In eerste instantie gaat het om Amsterdam, Rotterdam en Zaanstad, maar ook andere gemeenten met relatief veel Turkse inwoners zijn uitgenodigd om deel te nemen. De ministeries die deelnemen aan het overleg zijn die van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Binnenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie.

Gedeeld

Geef een reactie