Zeven bedrijven tekenen voor verantwoordelijk marktgedrag

Deze week ondertekenden zeven beveiligingsbedrijven de Code Verantwoordelijk Marktgedrag, tijdens een bijeenkomst in Utrecht. In de discussie tussen gastheer Kees Blokland en de nieuwe ondertekenaars blijkt, ondanks wat kritische kanttekeningen, draagvlak voor de Code.

De Code Verantwoordelijk Marktgedrag pleit voor kwaliteit en fatsoenlijk handelen in het proces van aanbesteden. In de contractfase is het van belang in het oog te houden waarop wordt afgerekend. Daarbij is het welzijn van de beveiligers een belangrijk
onderdeel. Een goed werkgever wil beveiligers niet over de kling jagen, omdat de opdrachtgever de prijs drukt. Bij goed werkgeverschap hoort de zorg voor de medewerkers. In de beveiligingsbranche vormen zij de levensader.

Concurrentie
De Code was nog niet bij alle bedrijven bekend maar zij omarmen het initiatief zeker. Hoewel vanzelfsprekend dat niet alleen op prijs mag worden aanbesteed c.q. aangenomen, gebeurt het nog te veel. De concurrentie in de markt is groot. Blokland legde uit dat bij de Code gemeld kan worden wanneer zich ongehoorde situaties in een aanbesteding voordoen. De Code doet een moreel appel en zal de
publiciteit zoeken en gele kaarten uitreiken.

1.400 partners
De bijeenkomst richtte zich in het bijzonder op ondernemingen in de particuliere beveiligingsbranche die veel te maken hebben met aanbestedingen door zowel overheden als private partners. Inmiddels hebben ruim 1.400 partners de Code Verantwoordelijk Marktgedrag ondertekend, hiervan is een overzicht beschikbaar op
Codeverantwoordelijkmarktgedrag.nl.

Gedeeld

Geef een reactie