Handhavers ten onrechte ontslagen na kritiek op werksfeer

De gemeente Sittard-Geleen had drie boa’s niet op staande voet mogen ontslaan, omdat zij via WhatsApp het ongezonde werkklimaat op hun afdeling bespraken. Dat bepaalde de kantonrechter van de rechtbank Limburg woensdag.

De drie boa’s hadden de zaak aangespannen tegen de gemeente Sittard-Geleen omdat zij het niet eens waren met hun ontslag. De rechter was het met hen eens en heeft zowel het ontslag op staande voet vernietigd als het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomsten. De drie werden bijgestaan door vakbond BOA ACP. Voorzitter Richard Gerrits: “We zijn heel blij met de uitspraak, maar hij kwam niet als een verrassing. De sanctie van de werkgever – het ontslag op staande voet – was buitenproportioneel.”

Privé
De boa’s kwamen in de problemen toen hun werkgever ontdekte dat er een Whatsapp groep was waarin de medewerkers – naast privé gesprekken – ook het gedrag van collega’s en leidinggevenden bespraken. Na lezing van de gesprekken kregen drie medewerkers op staande voet ontslag. Een vierde persoon was gedetacheerd en moest ook de werkzaamheden voor de gemeente Sittard-Geleen beïndigen.
De kantonrechter oordeelde dat in dit geval een andere, lichtere disciplinaire sanctie opgelegd had moeten worden. Onder andere omdat de inhoud van een gesprek in een Whatsapp-groep privé is en dus valt onder artikel 8 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). De gemeente had daarom niet zomaar kennis mogen nemen van de inhoud van het gesprek. Ook laat de rechter zwaar wegen dat de hele kwestie in de regionale pers is gekomen, waardoor de boa’s imagoschade hebben opgelopen die hen hindert bij het vinden van een andere baan. De gemeente moet nu contact zoeken met de belangenbehartigers van de werknemers over hoe nu verder. Richard Gerrits: “Vakbond BOA ACP ziet met belangstelling de uitnodiging van gemeente Sittard-Geleen tegemoet om te praten over de problemen waardoor de Whatsapp-gesprekken ontstonden. Dat ging om het ongezonde werkklimaat op de afdeling.”

Gedeeld

Geef een reactie