Handreiking tegen wapenbezit onder scholieren

Bureau Beke heeft de ‘Checklist invoering controle op wapenbezit scholen‘ vernieuwd. Deze lijst helpt het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs bij het succesvol invoeren van controle op wapenbezit op school. Dit moet leiden tot minder wapenbezit onder leerlingen en dus meer veiligheid op school.

De checklist maakt deel uit van het ‘Actieplan Wapens en Jongeren’. Scholen kunnen volgens Bureau Beke een belangrijke rol spelen in de aanpak van wapenbezit onder hun leerlingen. De uitgebrachte lijst is bedoeld om wapenbezit bij leerlingen te voorkomen.

Preventieve controles wapenbezit
De lijst biedt een handreiking voor het in- en uitvoeren van preventieve controles op wapenbezit. Deze is gebaseerd op afspraken tussen scholen en lokale overheidsinstanties. Scholen die wapencontroles uitvoeren zullen uiteindelijk merken dat dit een positieve uitwerking kan hebben op het veiligheidsgevoel van leerlingen, ouders en docenten. De checklist van Bureau Beke bestaat uit drie fasen die nodig zijn om het uitvoeren van preventieve controles op wapenbezit op scholen te vergemakkelijken. Het gaat om de voorbereidingsfase, de uitvoeringsfase en de fase van nazorg en ondersteunende maatregelen.

Verantwoordelijkheid
Verschillende partijen dragen bij deze verschillende fasen een eigen verantwoordelijkheid. Met icoontjes wordt in de lijst aangegeven welke partij verantwoordelijk is voor de uitvoering van welk onderdeel. Aan het eind van de checklist staan praktische tips en voorbeelden om met het thema ‘veilige school’ in het algemeen en ‘wapenbezit en wapengebruik’ in het bijzonder aan de slag te gaan.

Meer informatie over deze checklist en het Actieplan Wapens en Jongeren staat in het webdossier Wapens en Jongeren van het CCV.

Bron: Het CCV.

Gedeeld

Geef een antwoord