Het CCV publiceert VRKI 2.0 versie 2020

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) heeft in samenwerking met het Deskundigenpanel Inbraak en het Verbond van Verzekeraars een nieuwe versie van de Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI) 2.0 gepubliceerd: VRKI 2.0 versie 2020.

Deze nieuwe versie van de VRKI is vanaf vandaag (2 december 2019) te bekijken. De VRKI 2.0 versie 2020 gaat in op 1 januari 2020. Wel geldt er een overgangstermijn tot 1 april 2020. Op het voorblad van de VRKI 2.0 versie 2020 wordt uitgelegd wat deze overgangstermijn inhoudt.

Wijzigingen
De wijzigingen van de VRKI 2.0 versie 2020 hebben voornamelijk betrekking op de hoofdstukken 1, 2 en 6. In hoofdstuk 1 zijn de definities verder uitgewerkt. Aan hoofdstuk 2 is het gebruik van een app toegevoegd. In hoofdstuk 6 zijn de minimale eisen omvang projectie duidelijker per niveau van te nemen maatregelen geformuleerd.

Wat is VRKI?
De Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI) is een instrument om het inbraakrisico van woningen en bedrijfspanden te bepalen (deel A). Aan de hand van het inbraakrisico wordt vastgesteld welke beveiligingsmaatregelen (deel B) moeten worden genomen.

Gedeeld

Geef een reactie