Het CCV treedt toe tot Vereniging van Schemabeheerders

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) beheert een aantal conformiteitsschema’s voor de beveiligingsbranche. Met 17 vergelijkbare organisaties heeft het nu de Vereniging van Schemabeheerders (VvS) opgericht, die het vertrouwen in de kwaliteit van schema’s moet bevorderen.

De aanleiding voor de oprichting van de VvS was dat met ingang van 2017 de Raad voor Accreditatie (RvA) de werkwijze voor het beoordelen en accepteren van schema’s en schemabeheerders ingrijpend heeft gewijzigd. De RvA beoordeelt niet langer de organisaties die schema’s opstellen en beheren, maar evalueert uitsluitend nog de inhoud van schema’s als hiervoor accreditatie is aangevraagd. Dit zorgt er volgens het CCV voor dat de kwaliteit van de ontwikkeling en het beheer van schema’s in gevaar komt. Daarom hebben de schemabeheerders en belanghebbenden een normenkader ontwikkeld. Het gaat hierbij om een set van eisen die gesteld worden aan het beheer van schema’s, zodat de onafhankelijkheid en kwaliteit geborgd blijven.

Formaliseren
Het CCV neemt deel als algemeen lid van de VvS. Tanja Stoops treedt op als vertegenwoordiger van het CCV. De komende maanden wordt de oprichting geformaliseerd door de statuten bij een notaris vast te leggen en de vereniging in te schrijven bij de KvK. Ook zal de website www.schemabeheerders.nl worden ingericht.

Gedeeld

Geef een antwoord