Het CCV wil diversiteit van deskundigenpanels vergroten

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid is op zoek naar mensen met doorgewinterde praktijkervaring, inhoudelijke expertise en nieuwe inspiratie. Hiermee wil men de diversiteit vergroten van de deskundigenpanels en werkteams, die adviseren bij het beheer van certificatieschema’s voor criminaliteitspreventie.

Het CCV beheert certificatieschema’s voor onder andere criminaliteitspreventie en de VRKI 2.0. Hierbij laat het instituut zich adviseren door deskundigen, die zitting hebben in deskundigenpanels en werkteams. Volgens Francie van de Beek, manager Keurmerken bij het CCV, is er behoefte ontstaan om de diversiteit van deze panels en teams te vergroten. “We sluiten een periode van vernieuwing en aanpassingen van de BORG-regeling en VRKI af. De focus ligt nu op de invoering en de doorontwikkeling ervan. Dat vraagt om een evaluatie van de samenstelling van de panels en werkteams.”

Belang
De deskundigen vertolken volgens Van de Beek een belangrijke rol. “Daarbij is het onze taak te zorgen voor een goede balans binnen de panels. Dat betekent dat we altijd zoeken naar de juiste mix van personen met doorgewinterde praktijkervaring, inhoudelijke expertise en nieuwe inspiratie. Voor die diversiteit gaan we ons de komende tijd extra inzetten. Verbreding van invalshoeken houdt de kwaliteit van onze regelingen hoog. En daar hebben alle partijen baat bij, waarbij we extra scherp het belang van de afnemers in de gaten houden.”

Gedeeld

Geef een antwoord