Honderden security professionals ontmoeten elkaar op ASIS Europe

Over een kleine week komen honderden specialisten op beveiligingsgebied bijeen tijdens de conferentie ASIS Europe in Rotterdam. Gedurende drie dagen vernemen zij alles over de nieuwste trends en ontwikkelingen en vanzelfsprekend over nieuwe dreigingen die de samenleving te wachten staan.

ASIS International staat klaar om honderden ervaren en ambitieuze beveiligingsspecialisten te verwelkomen tijdens ASIS Europe 2018, dat plaatsvindt op 18, 19 en 20 april in het WTC van Rotterdam. Gesproken zal worden over mogelijkheden die criminelen gebruiken om de nieuwe technologische ontwikkelingen te misbruiken en natuurlijk vooral over wat daartegen te doen is. Ook niet-technische onderwerpen komen uitgebreid aan de orde, zoals de dreiging van aanslagen door eenlingen op plaatsen waar veel publiek komt.

Succesvolle formule
De succesvolle formule die vorig jaar in Milaan is geïntroduceerd, wordt in Rotterdam voortgezet. Deze houdt onder andere in dat deelnemers een Technology en Solution Track kunnen volgen als zij in bepaalde oplossingen zijn geïnteresseerd. Ook is er een Career Center, voor wie op zoek is naar een (betere) baan in de beveiliging en wie nieuwe medewerkers zoekt. Verder is er een gratis te bezoeken expositie, waarop sponsors van het congres hun diensten en producten kunnen demonstreren. Hier zijn onder andere de nieuwste geïntegreerde beveiligingsplatforms te vinden. Ook zelflerende cyberafweer wordt getoond, evenals oplossingen voor het beveiligen van massacommunicatie. Verder zijn k
ennisgestuurde oplossingen sterk vertegenwoordigd, bijvoorbeeld voor het trainen van medewerkers of het verkrijgen van informatie voor bescherming van belangrijke personen. Belangrijke onderwerpen tijdens het congres gaan over loopbaanontwikkeling en salariëring in de beveiliging. Verder vindt een interessante rondetafeldiscussie plaats over de transitie die de rechtshandhaving en krijgsmacht op het moment doormaken.  Op www.asiseurope.org is uitgebreidere informatie te vinden.

Gedeeld

Geef een reactie