Informatietour over omgang met ‘LVB’ in strafrechtketen

Minimaal 30 procent van de aangehouden verdachten en 45 procent van de mensen in detentie heeft een licht verstandelijke beperking (LVB). Communicatie met deze mensen vergt speciale vaardigheden. Het CCV organiseert daarom een zogenoemde LVB-Tour om medewerkers in de strafrechtketen hierover voor te lichten.

Mensen die in de strafrechtketen werken, hebben heel vaak te maken met mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Dat is overigens niet altijd direct aan de mensen te zien, maar het beïnvloedt volgens het CCV wel degelijk de communicatie, omgang en niet te vergeten de toekomst van iemand met een LVB. Tijdens de LVB-Tour wordt uitgelegd wat dat vraagt van de professional of beleidsmedewerker in de strafrechtketen.

Interventies en bejegening sluiten niet aan
Interventies en bejegening in het strafproces en strafuitvoering sluiten volgens het CCV helaas vaak niet aan bij het niveau van mensen met een LVB. De kans dat de uitvoering van een straf of maatregel mislukt, is hierdoor groot. Het gevolg is een terugmelding van een toezicht of taakstraf en een hogere recidive. Dit zorgt vaak voor zwaardere straffen voor mensen met een LVB. Door een LVB op tijd te (h)erkennen en hiervoor aandacht te hebben, is beter de juiste straf of begeleiding te bieden. Dit draagt bij aan de oplossing van de problemen van mensen met een LVB en vermindert de kans op recidive.

LVB-Tour: meer leren over LVB
Tijdens de interactieve middag worden verhalen uit de praktijk verteld en wordt uitgelegd wat LVB is, hoe het te herkennen is, wat het betekent voor iemands functioneren en hoe je er vervolgens mee omgaat. Aan de hand van films van jongeren met en zonder LVB, oefeningen en discussie met andere deelnemers, wordt ervaring opgedaan met hoe LVB-kenmerken zijn te herkennen en hoe er op een passende manier aandacht aan gegeven kan worden. Doelgroepen zijn politieagenten, officieren van justitie, reclasseringsmedewerkers, interventiespecialisten, medewerkers van Halt, Slachtofferhulp, rechtbanken en gevangenissen.

Meer informatie is te vinden op deze website.

Gedeeld

Geef een reactie