Interpretatiebesluit voor bewaking van vluchtroutes

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) heeft een interpretatiebesluit gepubliceerd over de bewaking van vluchtroutes. Het maakt duidelijk waar brandmelders geplaatst moeten worden als een vluchtroute uit een ruimte niet direct naar buiten maar eerst door een andere ruimte leidt.

Het interpretatiebesluit is vooral van belang voor vluchten vanuit een ruimte met volledige bewaking via een ruimte met een andere functie, die niet volledig bewaakt hoeft te zijn. Een parkeergarage behoort bijvoorbeeld volledig te worden bewaakt. Maar als een vluchtroute vanuit die parkeergarage door een kantoorgebouw loopt, in hoeverre is bewaking van die hele vluchtroute dan verplicht? Hierover bestaan verschillen van inzicht. Doel van het interpretatiebesluit is dat gebouwgebruikers, leveranciers, inspecteurs, vergunningverleners en brandweer in concrete gevallen steeds tot hetzelfde antwoord komen.

Gedeeld

Geef een antwoord