Interpretaties van sprinklernormen gepubliceerd

Het Centrum voor Criminaliteitsbeheersing en Veiligheid maakt bekend dat leveranciers en ontwerpers van sprinklerinstallaties per 15 april gebruik kunnen maken van vier interpretaties van sprinklernormen.

Interpretatie 2021-01 gaat over Low-Piled Storage in NFPA 13:2019. Deze herstelt een fout in het Amerikaanse voorschrift, zodat de eisen correct kunnen worden toegepast.
In overleg met de NEN-normcommissie Blusinstallaties en het Deskundigenpanel VBB-systemen heeft het CCV drie interpretaties van sprinklernorm NEN-EN 12845+NEN 1073 gepubliceerd. Voor het ontwerpen van sprinklerinstallaties geldt de nadere uitleg van ‘extra sprinklers’ in interpretatie 2021-02. De interpretaties 2021-03 en 2021-04 repareren fouten in de norm.

Bekijk de interpretaties op de pagina Interpretatiebesluiten.

Gedeeld

Geef een antwoord