Kabinet helpt de privacy van mensen beter te beschermen

De wereld digitaliseert in zo’n hoog tempo dat mensen snel hun privacy uit het oog kunnen verliezen, schrijft minister Dekker voor Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer. Technologie biedt veel kansen, maar er kleven volgens de minister ook risico’s aan. Daar wil het kabinet burgers tegen gaan beschermen.

Een van de risico’s is volgens Dekker dat mensen – bedoeld of onbedoeld – allerlei gegevens ruilen voor gemak. Grote techbedrijven profiteren daarvan zonder duidelijk op de gevolgen voor de privacy te wijzen. Het kabinet wil daarom meer doen tegen ongebreideld gegevens slurpen door bedrijven en daarnaast de mogelijkheden voor mensen vergroten om hun eigen privacy te beschermen. “Technologische vooruitgang biedt enorm veel kansen en gemak voor mensen. Ons leven regelen we steeds meer online. Dat biedt veel gemak, snelheid en bovendien plezier. Maar we moeten niet naïef zijn. Er kleven ook nadelen aan en die moeten we het hoofd bieden.”

Profielen van mensen
Grote techbedrijven verzamelen veel persoonsgegevens en maken op basis daarvan profielen van mensen. Om te voorkomen dat personen op basis van hun digitale profiel van producten en diensten worden uitgesloten of een hogere prijs betalen, wil het kabinet de regels hierover aanscherpen. Ook op andere manieren treedt het kabinet op, bijvoorbeeld door misbruik van seksueel beeldmateriaal (wraakporno) zelfstandig strafbaar te maken.
Zowel mensen als bedrijven weten niet altijd waar ze aan toe zijn op het gebied van privacy. Het kabinet laat daarom een online Privacywijzer ontwikkelen. In de Privacywijzer staan praktische tips voor burgers om hun privacy te beschermen, bijvoorbeeld hoe ze bij een bedrijf hun gegevens kunnen inzien of laten wissen. Daarnaast biedt de Privacywijzer hulpmiddelen voor bedrijven om bijvoorbeeld een privacyverklaring op te stellen. Verder gaat het kabinet kijken hoe het makkelijker gemaakt kan worden voor mensen om beeldmateriaal dat naar hen herleidbaar is en zonder toestemming op internet is geplaatst op een snelle wijze te laten verwijderen.

Vergroten privacybewustzijn van burgers
Mensen maken niet altijd doordracht gebruik van technologie, waardoor zij onbedoeld persoonlijke informatie over henzelf of over anderen delen. Om hen hiervan bewust te maken, start volgend voorjaar een grote publiekscampagne. Daarnaast stimuleert het kabinet dat kinderen op school leren op een veilige en verantwoorde manier met sociale media om te gaan.

Gedeeld

Geef een reactie