Kabinet onderzoekt of het CO-melders kan verplichten

Jaarlijks komen naar schatting zo’n tien mensen om het leven door koolmonoxidevergiftiging. Dit is te voorkomen met een eenvoudig apparaatje, dat hooguit enkele tientjes kost. Het kabinet overweegt daarom om toepassing van CO-melders verplicht te gaan stellen.

De Tweede Kamer heeft het kabinet gevraagd om te onderzoeken of koolmonoxidemelders verplicht gesteld kunnen worden. In eerste instantie bij nieuwbouw en renovatie, maar later wellicht voor alle woningen. Volgens de Kamerleden Henk Krol (50Plus), Suzanne Kröger (Groenlinks) en Sandra Beckerman (SP) zijn de kosten van een koolmonoxidemelder verwaarloosbaar in verhouding tot de totale bouw- of renovatiekosten van een woning, terwijl zo’n apparaatje vele doden en gewonden kan voorkomen. Zij dienden daarom een motie in, die door de meerderheid van de Tweede Kamer is aangenomen.

Gezondheidsklachten
Behalve doden, veroorzaakt koolmonoxide ook veel chronische gezondheidsklachten. Toch zijn de melders niet verplicht. Wel heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid na een onderzoek in 2015 het Kabinet geadviseerd om voorlichtingscampagnes te starten. Die worden door de brandweer uitgevoerd. De campagnes zijn echter niet effectief genoeg. De meeste mensen kennen inmiddels het gevaar, maar gaan niet over tot de aanschaf van een melder. En zelfs als zij dat wel doen, kiezen zij niet altijd de juiste melder of vergeten zij dat zo’n melder onderhoud nodig heeft en niet eeuwig meegaat. De brancheverenigingen VEBON-NOVB en Uneto-VNI willen eveneens dat CO-melders worden verplicht, maar wijzen ook op het belang van goede opleiding en certificering van installateurs van verwarmingstoestellen. Want die apparaten zijn vaak de boosdoener als ze onzorgvuldig zijn geïnstalleerd. VEBON-NOVB benadrukt daarnaast het belang van goede CO-melders met een duidelijke instructie. Daarmee wordt gedoeld op melders die ook lagere, niet dodelijke concentraties meten om gezondheidsklachten te voorkomen. Dergelijke melders waarschuwen bovendien ook als onderhoud of vervanging noodzakelijk wordt.

Gedeeld

Geef een reactie