Kiwa waarschuwt voor design-brandblussers

Sommige brandblusmiddelen hebben een mooi jasje, maar zijn ze wel veilig? Op het gebied van Rijkstypekeur ziet Kiwa FSS een wildgroei aan zogenaamde ‘design’ brandblusmiddelen. Deze zien er mooi uit, maar zijn niet altijd voorzien van een Rijkstypekeur en  daarmee op basis van de Brandweerwet in Nederland verboden.

Om in Nederland een draagbaar blusapparaat (tot 20 KG) te mogen verkopen of verhandelen is het Rijkstypekeur vereist. Dit omvat eisen waaraan een brandblusmiddel dient te voldoen om de veiligheid en de betrouwbaarheid van een draagbaar blustoestel te borgen. Draagbare blustoestellen die niet over dit Rijkstypekeur beschikken voldoen niet aan de regelgeving die in Nederland geldt. Het op de markt brengen van een draagbaar blusapparaat zonder dit Rijkstypekeur is dan ook niet toegestaan.

Herkenning
Het Rijkstypekeur wordt aangegeven in de ellips op het etiket van een draagbaar blusapparaat. Aan de hand van het Rijkstypekeur kan vastgesteld worden dat het blusapparaat geschikt is voor de brandklasse zoals is aangegeven op het etiket (A, B, C, D of F).
Wie een draagbaar brandblusmiddel tegenkomt zonder dit verplichte Rijkstypekeur, kan dit melden bij Kiwa NCP via NL.rijkstypekeur.ncp.fss@kiwa.com, bij voorkeur voorzien van beeldmateriaal. Kiwa zal dan de nodige acties starten om verkoop van deze draagbare blustoestellen zonder Rijkstypekeur tegen te gaan.

Spuitbus brandblusmiddelen
Met betrekking tot spuitbus brandblusmiddelen is er op 1 april 2020 de EN 16856 gepubliceerd. In deze Europese norm worden deze blusmiddelen aangewezen voor uitsluitend particulier gebruik. Het toepassen in de zakelijke omgeving is daarmee niet toegestaan. Op basis van deze norm zijn er zwaardere test criteria vastgesteld om problemen met deze blusmiddelen, zoals leeglopen en misvorming bij warmte of in exceptionele gevallen zelfs explosie, te voorkomen.
Het Rijkstypekeur wordt in Nederland, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, door Kiwa NCP beheerd en uitgegeven.

Gedeeld

Geef een reactie