Kort geding tegen van kracht worden inlichtingenwet

Bits of Freedom en andere organisaties willen via de rechter  verhinderen dat de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) op 1 mei ingaat. Ze zeggen het onacceptabel te vinden dat de wet gewoon in werking treedt voordat het parlement zich over wijzigingen kan buigen.

De privacy-organisaties willen niet dat de wet ingaat voordat deze is aangepast. Het kabinet heeft daar wel al enkele voorstellen toe gedaan, nadat uit het raadgevend referendum van vorige maand was gebleken dat er meer mensen tegen dan voor de wet zijn. Een van de aanpassingen is dat de regering strengere eisen gaat stellen aan het delen van gegevens met andere landen. Verder dienen de geheime diensten zo gericht mogelijk af te tappen van de kabel, zodat zo min mogelijk data van niet verdachte personen wordt afgetapt. Gegevens mogen nog wel drie jaar worden bewaard, maar elk jaar zal worden geëvalueerd of dat nog altijd nodig is.

Inbreuk op grondrechten
Premier Rutte zei eerder namens het kabinet dat juist ‘belangrijke stappen’ zijn gezet om tegemoet te komen aan de bezwaren van de tegenstanders. Maar de privacyorganisaties noemden de aanpassingen ‘cosmetisch’ en geen recht doen aan de redenen waarom mensen tegen waren. Daarom kondigden zij al eerder een rechtszaak aan over de Wiv. Het kort geding dat nu gaat dienen is bedoeld om uitstel af te dwingen. De partijen zijn Bits of Freedom, maar ook Privacy First, de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten en Free Press Unlimited. Ze noemen de Wiv een ‘inbreuk op grondrechten’ en eisen dat de wet met die rechten in overeenstemming wordt gebracht.

Gedeeld

Geef een reactie