Meer begeleiding voor slachtoffers van ernstige misdrijven

Er komen meer coördinatoren om slachtoffers te ondersteunen die getroffen zijn door een ernstig misdrijf. Het Openbaar Ministerie krijgt daarvoor extra geld van minister Dekker voor Rechtsbescherming.

Op het moment zijn er ongeveer veertig coördinatoren die slachtoffers en nabestaanden bijstaan. Deze specialisten vormen de schakel tussen de slachtoffers van een misdrijf en de officier van justitie die de strafzaak tegen de verdachte voert. Slachtoffers kunnen bij de coördinator terecht met vragen over de zaak. Ook kan de coördinator de slachtoffers helpen bij het opstellen van een slachtofferverklaring die voorgelezen kan worden op de zitting.

Uitbreiding
De coördinatoren geven ook informatie over de rechten die betrokkenen hebben. Als dat nodig is worden deze doorverwezen naar Slachtofferhulp Nederland waar professionele hulpverleners ter beschikking staan. De coördinatoren helpen tot nu toe alleen slachtoffers en nabestaanden van ernstige misdrijven, zoals moord, doodslag of zedenmisdrijven. Minister Dekker wil dat uitbreiden tot andere misdrijven die weliswaar minder ernstig zijn, maar wel veel impact hebben op de getroffenen, zoals mishandeling of een woninginbraak terwijl het slachtoffer thuis is. Deze uitbreiding moet volgend jaar beginnen. Er zijn dan landelijk tachtig slachtoffercoördinatoren nodig.

Gedeeld

Geef een antwoord