Meer duidelijkheid over overgangsregeling VRKI

Op 1 april 2019 verloopt de overgangstermijn van de VRKI (Vernieuwde Risico Klasse Indeling) en mag enkel nog gebruik worden gemaakt van de VRKI 2.0 versie 2019. Niet iedereen schijnt te begrijpen hoe het zit met de overgangstermijn. Daarom schept het CCV meer duidelijkheid.

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) zegt van verschillende kanten signalen te hebben ontvangen dat de overgangstermijnen met betrekking tot de VRKI 2.0 versie 2019 niet altijd op de juiste manier worden geïnterpreteerd. Om duidelijkheid te scheppen in de beveiligingsbedrijven hiermee om dienen te gaan, wil het CCV de gebruiker van de VRKI hier graag nader over informeren.

Maatgevend
Op 1 april 2019 komen alle oude versies van de VRKI te vervallen. Dan mag alleen nog de VRKI 2.0, versie 2019 worden gebruikt. Maatgevend voor het gebruik van de juiste versie is de datum die op het beveiligingsplan wordt vermeld. Het CCV adviseert beveiligingsbedrijven om per direct te stoppen met het offreren op basis van de oudere versies van de VRKI, als de opdracht niet vóór 1 april 2019 kan worden afgerond. Elke vijf jaar moet opnieuw een risicoanalyse worden uitgevoerd, waarbij de op dat moment geldige VRKI wordt gebruikt. Het beveiligingsbedrijf dient na te gaan of de aanwezige beveiligingsmaatregelen nog passend zijn bij het risico en waar eventueel aanpassingen nodig zijn. Vervolgens kan een nieuw certificaat of opleveringsbewijs worden verstrekt.

Gedeeld

Geef een reactie