Minder jeugdcriminaliteit, maar zwaardere delicten

Volgens het CBS worden steeds minder jongeren doorverwezen naar Halt. Vooral omdat het aantal diefstallen, vernielingen en verstoringen van de openbare orde aanzienlijk daalt. Daar staat tegenover dat jongeren steeds vaker voor geweldsmisdrijven worden opgepakt, zo meldt De Telegraaf.

In 2012 kregen nog 17.510 jongeren een Halt-straf opgelegd. In 2018 waren dat er 14.320. Ook het aantal aan Halt gemelde misdrijven en overtredingen daalde in die periode. Respectievelijk van 7440 naar 7030 en van 10.020 naar 7280. Deze dalingen zijn vooral te danken aan minder vernielingen en verstoringen van de openbare orde. Het aantal jongeren dat wegens geweldpleging naar Halt werd doorverwezen steeg daarentegen van 220 naar 640.

Online criminaliteit
Volgens Eveline Huisman van Halt is er ook een afname van het aantal gevallen binnen de jeugdstrafketen, bij de Raad voor de Kinderbescherming en het OM. Onder andere omdat jongeren veel op internet bezig zijn, wat hen van de straat houdt. Helaas leidt dit wel weer tot meer cybercriminaliteit, bijvoorbeeld door scholieren die op het netwerk van hun school inbreken om hun cijfers aan te passen.
Een andere oorzaak is volgens Huisman dat de politie onvoldoende capaciteit heeft om zich met kleine incidenten bezig te houden. Een daling van het aantal Halt-verwijzingen hoeft volgens haar dus zeker niet te wijzen op een afname van de jeugdcriminaliteit. Zij verwacht dat de komende jaren steeds meer jongeren voor cybercrime worden opgepakt en doorverwezen.
Halt is bedoeld om jeugdige ‘first offenders’ te straffen. Zij volgen een educatief programma dat erop gericht is om hen uit de criminaliteit te houden. Een groot voordeel is dat er geen aantekening in het strafregister komt, zodat jongeren die op het rechte pad blijven, niet belemmerd worden bij het vinden van een baan.

Gedeeld

Geef een reactie