Minder strenge regels voor veiligheidstrainingen

Per 25 september worden minder strenge regels van kracht om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat heeft ook gevolgen voor veiligheidstrainingen. Daarom is het Brancheprotocol veiligheidscursussen aangepast.

Het Nederlands Instituut voor bedrijfshulpverlening (NIBHV), het Oranje Kruis, het Rode Kruis, de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en de Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland (BVBN) hebben overleg gehad over wat de per 25 september van kracht zijnde maatregelen betekenen voor de praktijkcursussen. Het gezamenlijk protocol BHV-, EHBO-, reanimatie- en overige veiligheidscursussen is daarom aangepast.

Nieuwe maatregelen
1,5 meter afstand houden hoeft niet meer, maar wordt nog wel aanbevolen. Mondkapjes hoeven niet gedragen te worden, maar het mag wel. Verbinden (oefenen) op elkaar mag ook, maar hoeft niet. Hetzelfde geldt voor de inzet van Lotus bij cursussen. Bij het gebruik van een reanimatiepop blijft het advies om per cursist de longen te verwisselen en de pop bij wisseling te reinigen. Verder luidt het advies om de hygiënemaatregelen te blijven hanteren. De algemene richtlijnen van het RIVM blijven gehandhaafd, zoals het vaak wassen van de handen, hoesten en niezen in de elleboog, geen handen schudden en testen en thuisblijven bij klachten. Verder wordt geadviseerd om zoveel mogelijk te ventileren. Een coronatoegangsbewijs is niet vereist bij de trainingen.

Gedeeld

Geef een antwoord