Nederlandse grenzen gaan voor 30 dagen gedeeltelijk dicht

De Nederlandse regering komt met een inperking voor alle niet noodzakelijke reizen van personen vanuit derde landen naar Europa.  Het doel is de verspreiding van het COVID19-virus tegen te gaan. Er gelden wel diverse uitzonderingen.

De maatregel betekent dat personen die niet onder een uitzonderingspositie vallen, Nederland niet binnenkomen. Uitgezonderd zijn burgers uit de EU, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein. Ook onderdanen van derde landen die in het bezit zijn van een verblijfskaart of een verblijfsvergunning overeenkomstig de richtlijn 2003/109/EC (de Richtlijn langdurig ingezetenen) blijven voorlopig welkom. Verder kunnen onderdanen van derde landen die hun verblijfsrecht ontlenen aan andere Europese richtlijnen of aan het nationale recht van een lidstaat Nederland nog steeds in, evenals houders van een visum voor lang verblijf, inclusief de personen met een machtiging voor voorlopig verblijf (MVV).

Andere uitzonderingen
Ook personen met een vitale functie of behoefte worden Nederland nog binnengelaten. Het gaat dan om zorgpersoneel, grenswerkers, personen werkzaam in het transport van goederen, voor zover noodzakelijk, diplomaten, militairen, personeel van internationale en humanitaire organisaties, personen die zwaarwegende redenen hebben om hun familie te bezoeken, transitpassagiers die via Nederland naar een ander derde land willen reizen en personen die internationale bescherming behoeven. De grensprocedure blijft onverkort van toepassing.

Deze maatregel geldt in beginsel voor de duur van 30 dagen.

Gedeeld

Geef een reactie