Nieuwe versie van norm voor particuliere alarmcentrales

Van de Europese norm voor particuliere alarmcentrales, de EN50518, is versie 2019 uitgebracht, zo maakt Kiwa bekend. De via NEN verkrijgbare norm, die nu ook geldt voor toezichtcentrales, is op verschillende punten verbeterd. Zo zijn er nu ook eisen voor dataopslag in de cloud.

Andere aanpassingen hebben betrekking op de eisen aan het kwaliteitsbeleid. Verder is de scope van de norm verduidelijkt. De gehele alarmketen wordt nu duidelijk geschetst inclusief de alarmtransmissie.
De Europese norm EN 50518 ‘Monitoring en Alarm ontvangstcentrales’ beschrijft de eisen waaraan een particuliere alarmcentrale (PAC) moet voldoen om operationeel te functioneren. Doel van deze norm is het vastleggen van business continuity gebaseerd op risicomanagement. De EN 50518 ‘Monitoring en Alarm ontvangstcentrale’ bestaat uit drie delen:
– EN 50518-1: Locatie- en constructie-eisen
– EN 50518-2: Technische eisen
– EN 50518-3: Procedures en eisen voor de werking
Certificering conform EN 50518 is alleen mogelijk indien alle drie de delen zijn getoetst en akkoord bevonden zijn. Het is niet mogelijk om slechts op één of twee delen te certificeren.

Europese geldigheid
Het Ministerie van Justitie en Veiligheid stelt eisen aan Particuliere Alarmcentrales vanuit de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (WPBR). Een Particuliere Alarmcentrale (PAC) dient vanuit de WPBR gecertificeerd te zijn op basis van het CCV Certificatieschema Particuliere Alarmcentrales of op basis van de EN 50518 ‘Monitoring en Alarmontvangst Centrales’.
EN 50518 is het Europese schema voor certificering van Particuliere Alarmcentrales. Steeds meer eisen vanuit de EN 50518 zijn opgenomen in het CCV-PAC schema. Een certificaat op basis van het CCV Certificatieschema Particuliere Alarmcentrales heeft een Nederlandse geldigheid. Een EN 50518 certificaat heeft een Europese geldigheid. Van beide schema’s worden gecertificeerde bedrijven geaccepteerd binnen de WPBR.

Gedeeld

Geef een reactie