Nog steeds angstcultuur op ministerie Justitie en Veiligheid

Volgens het Algemeen Dagblad heerst op het ministerie van Justitie en Veiligheid soms zo’n sterke angstcultuur dat ambtenaren hun mond niet durven open te doen tegen hun leidinggevende. Sommigen durven zelfs ongewenst gedrag als seksisme niet te melden.

De krant baseert zich op een intern medewerkersonderzoek dat eind vorig jaar is gehouden op het bestuursdepartement van het ministerie van J&V. Aan dat onderzoek werkten 1423 van de ongeveer 2000 ambtenaren mee. Volgens het onderzoek voelen enkele ambtenaren van het ministerie zich zo onveilig dat ze ongewenste omgangsvormen niet of pas veel later melden. Het gaat dan bijvoorbeeld om seksistische opmerkingen die niet door de beugel kunnen. Vanwege de angstcultuur durven sommige ambtenaren geen melding te doen van dergelijke incidenten. Ook zou er sprake zijn van controledrang, waardoor ambtenaren nauwelijks ruimte hebben voor eigen initiatief.

Verbeterprogramma
In 2017 vond een vergelijkbaar onderzoek plaats. Ook toen bleek al sprake van een angstcultuur op het ministerie. Er werd toen het verbeterprogramma ‘JenV Verandert’ aangekondigd, waarmee de top van het ministerie een cultuuromslag wil bereiken. Meerdere justitieambtenaren gaven in het laatste onderzoek aan nog weinig tot niets te merken van die cultuuromslag. Wel is de algehele tevredenheid van justitieambtenaren iets verbeterd. Ze geven hun werkgever een 7,1, terwijl dat twee jaar geleden een 7.0 was.
Het ministerie geeft toe dat medewerkers nog niet in alle gevallen de positieve effecten ervaren van de verbetertrajecten. Het zou breed worden besproken in de organisatie, waarbij teams de opdracht hebben om tot concrete verbeterplannen te komen.

Gedeeld

Geef een reactie