Noord-Holland subsidieert app voor bestrijding criminaliteit

De provincie Noord-Holland draagt 23.000 euro bij aan een proef om de informatiepositie in de Amstellandgemeenten te versterken bij de bestrijding van criminaliteit. Het gaat om een pilot die voort komt uit een provinciaal project dat de kwaliteit en integriteit van het lokaal bestuur moet versterken.

De Amstelland-gemeenten (Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel) hebben subsidie aangevraagd voor het testen van het praktisch gebruik van de app ‘Meld een Vermoeden’ om de informatiepositie van de lokale handhavers en controlediensten te versterken. De gemeenten willen deze app gebruiken, zodat zij sneller en op een uniforme wijze geïnformeerd worden met wat er op straat wordt waargenomen.

Verbetering van de informatiepositie
Eén van de kernproblemen bij het verhogen van de weerbaarheid tegen ondermijnende criminaliteit is een gebrekkige informatiepositie bij controlediensten en overheden. Doordat de app leidt tot een beter delen van informatie tussen gemeenten en politie, zullen naar verwachting vroegtijdig nieuwe ondermijnende fenomenen kunnen worden onderkend en bestreden.

Gedeeld

Geef een reactie