NVD Beveiligingen schenkt geld aan Krajicek Foundation

Als onderdeel van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen schenkt NVD Beveiligingen jaarlijks geld aan een goed doel. Voor dit jaar viel de keuze op de Krajicek Foundation. Deze stichting begeleidt kinderen en jongeren in aandachtswijken en motiveert hen om dicht bij huis met elkaar te spelen en te sporten. Zo kunnen de jongeren zich op een gezonde en sportieve manier ontwikkelen.

NVD Beveiligingen heeft het ‘Samen werken aan een veilige woon-, werk-, en leefomgeving’ als motto. Het gaat hierbij natuurlijk om de omgeving van klanten, maar het bedrijf voelt zich ook betrokken bij wat er elders in de samenleving gebeurt. Daarom is enkele jaren geleden Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in het beleid geïntegreerd. Een onderdeel hiervan is het omzetten van de dankbaarheid voor de goede relaties met opdrachtgevers in een geldbedrag, dat aan een goed doel wordt geschonken. Geld dat anders aan dure relatiegeschenken zou worden uitgegeven, gaat nu naar een instantie die op een andere manier bijdraagt aan de maatschappelijke veiligheid en zo aansluit op de missie van NVD Beveiligingen. De Krajicek Foundation doet dat door jongeren in aandachtswijken te begeleiden, zodat er minder kans is dat deze op het verkeerde pad belanden. Bovendien vormen de sportende en spelende jongeren een inspiratiebron voor leeftijdsgenoten. Op deze wijze wordt effectief bijgedragen aan een veilige woonomgeving.

De Krajicek Foundation gaat de donatie van NVD Beveiligingen gebruiken voor scholing van de jeugdbegeleiders op de playgrounds zodat ook in 2019 kinderen weer veilig en zorgeloos kunnen sporten.

Gedeeld

Geef een reactie