Ondanks corona toch veel VOG’s aangevraagd in 2020

Uit cijfers van Justis blijkt dat in 2020 ondanks de coronapandemie toch veel Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG’s) zijn aangevraagd. In 2020 ontving Justis 1.193.728 VOG-aanvragen en zijn er 1.188.951 VOG’s verstrekt.

187.712 aanvragers hadden een strafblad. In 2.524 gevallen leidde dit tot een weigering van de VOG. In sommige gevallen is de VOG alsnog afgegeven omdat de antecedenten buiten de terugkijktermijn vallen of niet relevant zijn voor het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. In andere gevallen is de VOG alsnog afgegeven na een zorgvuldige belangenafweging.

Corona
Het coronavirus heeft wel zijn impact gehad op de VOG-aanvragen; het aantal aanvragen daalde na de bekendmaking van de maatregelen half maart aanzienlijk ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Deze daling zette door in de maanden april en mei, totdat in juni weer een gelijkmatige stijging van het aantal VOG-aanvragen te zien was. Aan het einde van het jaar bleek dat het totaal aantal aanvragen in 2020 op nagenoeg hetzelfde niveau lag als in 2019.

Gedeeld

Geef een antwoord