Onderzoek naar delen van informatie over cybersecurity

De Haagse Hogeschool heeft voor het NCSC een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de omstandigheden waarin mensen cybersecurity informatie willen delen met concullega’s in een keten- of samenwerkingsverband.

Cybersecurity-risico’s beperken zich meestal niet tot een individuele organisatie. Er zijn altijd afhankelijkheden van leveranciers en samenwerkingspartners waardoor risico’s gedeelde risico’s worden. Het uitvoeren van een risicoanalyse binnen een keten van organisaties is gecompliceerd en verloopt vaak moeizaam omdat het vraagt om een bereidheid tot het delen van gevoelige informatie.
Het doel van dit beschrijvend onderzoek was om patronen te destilleren uit succesvolle aanpakken van organisaties en (een deel van) diens ketenpartners waar het delen van risico-informatie met succes is ingericht en welke factoren hebben bijgedragen aan dat succes.

De resultaten van het onderzoek zijn hier te vinden.

Gedeeld

Geef een reactie