Ook vakbond De Unie kondigt campagne aan

Na CNV en FNV kondigt nu ook vakbond De Unie een campagne aan als protest tegen het uitblijven van loonsverhoging in 2018. Deze vakbond is tot nu steeds in gesprek gebleven met de werkgevers en wil daarmee doorgaan, maar met acties om druk te zetten op de standpunten.

Wat De Unie Security nastreeft is een cao met een looptijd van 1 juli 2018 tot en met 31 december 2021, die algemeen verbindend (AVV) moet worden. Dit om volgens de vakbond gedurende een langere periode de zogenaamde ‘boeven in de beveiliging’ aan te pakken. Ook deze moeten zich dan aan de cao houden en kunnen niet onder het arbeidsvoorwaardenniveau hun diensten aanbieden. Er ontstaat dan een gelijk speelveld voor alle beveiligingsbedrijven. Daarmee kunnen bedrijven ook betere marges maken en medewerkers dus beter belonen op alle gebieden. De algemeen verbindend verklaring is daarvoor van levensbelang, aldus De Unie. Een korte looptijd van bijvoorbeeld 6 maanden is volgens de bond veel te kort om een goed werkende AVV te krijgen.

Prijscompensatie
De Unie Security wil dat er per 1 januari 2019 jaarlijks een automatische prijscompensatie (CPI) aan het loon van beveiligers wordt toegevoegd. Over de looptijd van 3 jaar en 6 maanden moet een cao-ruimte worden gekoppeld van 14%, waarbij er minstens 10% extra in het loonzakje van de beveiligers moet komen. CPI is hier onderdeel van. De maximaal 4% moet dan gebruikt worden om samen met de werkgever in de komende jaren een spoorboekje af te werken waarin de minuren worden afgeschaft, het pensioen wordt verbeterd, de roosters weer vier weken vooraf zichtbaar en voorspelbaarder worden, afgesproken wordt dat mensen die dat willen voldoende uren-volumes kunnen draaien om er een adequaat inkomen mee te verwerven, dat erkenning van eerder Verworven Competenties (EVC) trajecten mogelijk worden en dat uitslaapdagen vanuit de nacht worden ingevoerd.

Struikelblok is 2018
De vakbond heeft de afgelopen weken veel gesproken met werkgevers. De conclusie is naar eigen zeggen dat er over bijna alles gesproken kan worden, behalve over een oplossing voor een loonsverhoging in 2018. Dat is wat De Unie Security betreft dan een struikelblok voor het sluiten van een cao. De bond eist dat de werkgevers daar substantieel aan tegemoet komen.
De onderhandelingsdelegatie en het landelijk bestuur van De Unie Security (LBUS) zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat er de afgelopen anderhalf jaar van alles is geprobeerd om met werkgevers te komen tot een nieuwe, toekomstbestendige en heldere cao. Helaas tot op heden zonder het gewenste resultaat. Als alles geprobeerd is, resteert er volgens bestuurder Gertjan Tommel nog maar één optie: campagne voeren! De Unie Security bereidt daarom een ultimatum voor die de bond de komende week aan werkgevers wil sturen. Mochten de werkgevers niet in gaan op de eisen dan wordt met de achterban overlegd hoe samen de eisen kracht bij gezet kunnen worden.

Respect
De vakbond roept leden op om in deze tijd van onrust over de cao,  collega’s, klanten, leidinggevenden en werkgevers met vriendelijkheid en respect te behandelen. “Wees het er over eens dat je het met elkaar oneens mag zijn, voer samen een inhoudelijke discussie waar je dat nodig vindt, maar accepteer het als een ander het niet met je eens is. Leg geduldig en vriendelijk uit waarom je campagne gaat voeren en wat je graag wilt realiseren. Uiteindelijk komt aan de huidige patstelling rond de cao ook een einde. Dan is het belangrijk dat je de relatie met de mensen om je heen goed hebt gehouden. Samen staan we sterk voor een goede cao”, aldus Gertjan Tommel.

Gedeeld

Geef een reactie