Overheid helpt boeren tegen dierenrechtenextremisme

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft met landbouworganisaties, politie en het Openbaar Ministerie (OM) afspraken gemaakt in de aanpak van incidenten rond dierenrechtenactivisme en -extremisme.

Acties die over grenzen van de rechtstaat heengaan, zoals vorige week met de bezetting van een varkenshouderij in Boxtel, zijn niet te tolereren, vindt Grapperhaus. Door afspraken over contactpunten, samenwerking en informatie-uitwisseling met LTO Nederland en de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) wil de overheid sneller kunnen schakelen bij dergelijke incidenten. Dat blijkt uit een brief die minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Extremisme
Afgelopen zaterdag heeft minister Grapperhaus samen met minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het getroffen boerenbedrijf in Boxtel bezocht. Aan de bezettingsactie is volgens J&V op een beheerste manier een einde gemaakt door de bevoegde lokale autoriteiten. “De impact van het gebeuren op de betrokkenen heeft mij bijzonder geraakt”, aldus minister Grapperhaus. “De gebeurtenissen in Boxtel zijn aan te merken als extremisme, nu personen bereid zijn geweest de wet te overtreden. De overheid treedt gebalanceerd op tegen activisme, zolang dit binnen de grenzen van de democratische rechtsorde blijft, maar treedt hard op indien sprake is van extremisme.”

Kortere lijnen
Dierenactivisme en –extremisme nemen in Nederland vooralsnog niet toe, maar door het intimiderende karakter van opeenvolgende acties neemt de onrust wel flink toe en dan met name onder de boerengemeenschap. Daarom heeft minister Grapperhaus met LTO Nederland en de POV afgesproken dat wordt toegewerkt naar kortere lijnen tussen boerenbedrijven met de overheid. Ook is er een specifiek handelingskader voor de lokale autoriteiten (zogenoemde driehoek van burgemeester, politie en OM) beschikbaar, zodat sneller geschakeld kan worden bij incidenten rond boerenbedrijven.

Monitoring
De politie monitort al landelijk actief dierenrechtenactivisme. Mogelijke signalen worden hiermee snel landelijk gedeeld. Ook in het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) wordt structureel aandacht besteed aan fenomenen rond verschillende vormen van radicalisering, extremisme en terrorisme. Rond dierenrechten is er in Nederland voornamelijk sprake van activisme. De gebeurtenissen in Boxtel zijn echter aan te merken als extremisme, nu personen bereid zijn geweest de wet te overtreden. “De overheid treedt gebalanceerd op tegen activisme, zolang dit binnen de grenzen van de democratische rechtsorde blijft, maar treedt hard op indien sprake is van extremisme”, aldus minister Grapperhaus. Over boeren die tijdens de actie het recht in eigen hand namen en auto’s van actievoerders vernielden, zweeg de minister.

Gedeeld

Geef een reactie