Pieter van Vollehoven wil BOA’s bij politie onderbrengen

Nederland telt momenteel zo’n 25.000 buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s). Pieter van Vollenhoven vindt dat deze mensen onderdeel van de politie moeten worden, omdat zij nu vaak onvoldoende bevoegdheden hebben om op te treden en omdat hun veiligheid in gevaar is.

Vandaag presenteert Pieter van Vollenhoven een plan om alle BOA’s onder te brengen bij de Nationale Politie. Als reden noemt de voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid dat handhavers nu te beperkt zijn in hun optreden. Dat komt onder andere doordat de 25.000 BOA’s voor zo’n 1.100 verschillende instanties werken, zoals gemeenten, het openbaar vervoer en Staatsbosbeheer. Een nadeel hiervan is dat BOA’s in bijvoorbeeld het openbaar vervoer niet achter stenengooiers aan mogen gaan die de bus met stenen bekogelen. Want dan treden ze volgens Van Vollenhoven buiten hun bevoegdheden op. Dit is iets wat volgens hem niet aan het publiek valt uit te leggen.

Politiesurveillant
Van Vollenhoven sprak al eerder zijn onvrede uit over de Nationale Politie, die volgens hem teveel aandacht geeft aan opsporing en te weinig aan handhaving van de openbare orde. Daardoor zijn burgemeesters genoodzaakt BOA’s in te schakelen. In zijn plan worden BOA’s voortaan aangesteld als politiesurveillant. Dat maakt het werk voor hen ook veiliger, aldus de voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid. Het kan volgens hem gebeuren dat de handhavers met zware criminaliteit worden geconfronteerd, bijvoorbeeld als zij lozers van drugsafval betrappen. Van Vollenhoven wil niet dat er gediscussieerd gaat worden over dit onderwerp als de eerste doden zijn gevallen.
De Nationale Politie is voorstander van ‘goede gesprekken’ met BOA’s, maar wil niet dat deze handhavers de rol van de wijkagent overnemen. Ook zegt het korps niet te wachten op een complete stelselverandering, waarbij 25.000 voormalige BOA’s in dienst genomen moeten worden. Een nadeel voor burgemeesters en andere instanties die BOA’s inzetten is dat zij hun regie over de inzet zullen verliezen.

Kwesties rond BOA’s komen uitgebreid aan de orde tijdens de twaalfde Dag van de BOA, op 4 juni in Ede.

Gedeeld

Geef een reactie