Pilot met terugvindsystemen voor gestolen voertuigen

Om het VbV-SCM keurmerk beter aan te laten sluiten op de ontwikkelingen bij voertuigdiefstallen is vernieuwing noodzakelijk. Daarom werkt het College van Deskundigen van Stichting VbV aan een opzet waarbij producten vooral worden beoordeeld op effectiviteit. Om ervaring op te doen met deze nieuwe systematiek zal er in 2016 een pilot worden uitgevoerd voor terugvindsystemen.

Op basis van de resultaten van de pilot kunnen de keuringsvoorschriften worden aangepast. Een ander doel van de pilot is bepalen of deze systemen effectief genoeg zijn om er uiteindelijk een officieel keurmerk aan te hangen. De pilot is bedoeld voor alle systemen die voertuigen binnen 24 uur in Nederland terug kunnen vinden. Op welke wijze dat gebeurt, via GPS, GSM, RF of Bluetooth, staat niet voorgeschreven.
Iedere leverancier die een systeem kan aanbieden dat voertuigen kan terugvinden mag deelnemen. Wel moet aan Kiwa SCM aannemelijk worden gemaakt dat het systeem en de organisatie die erachter zit, in staat is om voertuigen terug te vinden. Vanzelfsprekend worden er nog aanvullende eisen gesteld. Denk hierbij aan de eisen die CE voorschrijft voor deze producten, maar ook aan de geldende Europese eisen (ECE R116) op het gebied van temperatuur, EMC en voedingsspanningtesten. Aanmelding kan door een mail te sturen naar info.scm@kiwa.nl met hierin het merk en type van het product, de (bedrijfs)naam en het adres.

Gedeeld

Geef een reactie