Ruim 400 miljoen euro extra naar veiligheid

De nieuwe regering trekt volgend jaar 396 miljoen euro extra uit voor veiligheid. Structureel wordt dat de komende jaren 414 miljoen per jaar. Het meeste gaat naar extra politie. Los daarvan gaat bijna één miljard extra naar Defensie.

De politie krijgt structureel 267 miljoen extra voor meer agenten in de wijk en meer rechercheurs. Ook komt er structureel 95 miljoen euro per jaar voor cybersecurity. Dit zal vooral worden gebruikt om extra personeel aan te trekken bij ministeries. Ook zal geïnvesteerd worden in systemen waarmee computers kunnen worden gehackt.

Terrorismebestrijding
Ook terrorismebestrijding krijgt volgens de nieuwe regering onverminderde aandacht. Er wordt nog gekeken welke aanpak het meest effectief is, zodat daarop kan worden ingezet. Er wordt 13 miljoen euro extra vrijgemaakt voor contraterrorisme, al wordt niet omschreven wat daaronder mag worden verstaan. Wel zal jihadisme strenger worden aangepakt.
Verder komt er een speciale Ondermijningswet, die tegen moet gaan dat de georganiseerde criminaliteit vat krijgt op het openbaar bestuur en op het bestuur van grote of vitale bedrijven. Er wordt eenmalig 100 miljoen euro uitgetrokken om het beleid op te zetten.

Motorbendes
De nieuwe regering wil ook een verbod op motorclubs die zich schuldig maken aan criminaliteit en intimidatie. 20 miljoen euro komt beschikbaar voor het tegengaan van recidive bij ex-gedetineerden en er komt bijzondere aandacht voor vrijwilligers bij de politie en de brandweer. Er komt onder andere een landelijk beleid voor vrijwilligers met betrekking tot rechtspositie, werkzaamheden, werving en opleiding. Verder wordt ingezet op verhoging van de aangiftebereidheid onder burgers, verhoging van het ophelderingspercentage en verkorting van de doorlooptijd van aangiftes. De strafrechtketen krijgt structureel 20 miljoen euro extra.

Gedeeld

Geef een reactie