School betaalt hackers na aanval met ransomware

Het Staring College, met scholen in Lochem en Borculo, heeft een onbekend bedrag aan losgeld betaald om na een aanval met ransomware de computers weer in orde te krijgen. Dit was volgens het schoolbestuur noodzakelijk voor de continuïteit van het onderwijs en de examens.

Doorgaans wordt afgeraden om op de eisen van hackers in te gaan, omdat daarmee hun verdienmodel in stand gehouden wordt. Ook schoolbestuurder Carlien Krist-Spit verklaarde tegenover Omroep Gelderland dat dit indruist tegen alle principes van de school, maar dat de continuïteit van het onderwijs in dit geval belangrijker werd gevonden. Daarom werd losgeld betaald, waarna de hackers de computerbestanden weer vrijgaven. Verwacht wordt dat dinsdag het online-onderwijs en de gewone lessen kunnen worden hervat. Er is aangifte gedaan bij de politie.

Gericht en professioneel
Ransomware is een groeiend fenomeen, waarbij de hackers steeds vaker gericht en professioneel te werk gaan, waardoor ook het hebben van goede back-ups geen redding biedt. Er wordt zelfs vooraf onderzoek gedaan naar de draagkracht van de te treffen organisatie. Daarop wordt de hoogte van het losgeld gebaseerd. Bij een aanval op de ICT van het de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek zou het om miljoenen zijn gegaan. Dit instituut besloot niet te betalen, ondanks het dreigement dat dan vertrouwelijke documenten openbaar zouden worden gemaakt. Het is onbekend hoe vaak organisaties losgeld betalen. Het is ook niet altijd de oplossing, zo merkte de Universiteit Maastricht, die na betaling van bijna twee ton nog altijd grote problemen had om de ICT weer in orde te krijgen.

Gedeeld

Geef een reactie