Screening internationale bus- en treinpassagiers start eind dit jaar

De wet die het in België mogelijk maakt om passagierslijsten van internationale bussen en treinen te laten controleren op de aanwezigheid van misdadigers en terroristen is van kracht, maar de uitvoering wordt pas tegen het einde van dit jaar operationeel.

Momenteel loopt er in België al een proefproject met één busmaatschappij en één aanbieder van internationaal treinverkeer. “De lijsten van die passagiers worden momenteel verwerkt, net zoals dat nu al gebeurt voor bijna alle vluchten die in ons land opstijgen of landen”, zegt Yves Stevens van het crisiscentrum waaronder de screeningsdienst Passenger Information Unit (BelPIU) valt. De passagierslijst wordt 48 uur voor vertrek een eerste keer gecontroleerd. Vlak voor vertrek gebeurt dat nog een tweede maal om ook lastminutereizigers in kaart te kunnen brengen. Volgens Stevens zullen de systemen van de andere internationale trein- en busmaatschappijen gefaseerd worden toegevoegd. Dat duurt lang vanwege de technische eisen die worden gesteld aan de beveiliging van de gegevensoverdracht tussen de vervoerders en de BelPIU.

Gedeeld

Geef een reactie