Stevigere screening binnen de Benelux

Nederland, België en Luxemburg hebben strengere afspraken gemaakt over het uitwisselen van justitiële gegevens. Hierdoor worden volgens de overheden kwetsbare sectoren beter beschermd tegen het herhaald plegen van strafbare feiten.

In Nederland hebben de afspraken gevolgen voor Belgen en Luxemburgers die een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. Het gaat om honderden aanvragen per jaar. Op dit moment wordt er al justitiële informatie uitgewisseld voor VOG-aanvragen met betrekking tot het werken met kinderen. Dit wordt nu uitgebreid naar andere sectoren. Donderdag tekende minister  Sander Dekker voor Rechtsbescherming een memorandum of understanding met zijn Belgische en Luxemburgse collega’s.

Andere lidstaten
“Het is van groot belang dat landen justitiële informatie uitwisselen om bepaalde kwetsbare sectoren, zoals de zorg, onderwijs of burgerluchtvaart beter te beschermen. We moeten voorkomen dat iemand die veroordeeld is in Nederland voor geweld, fraude of terroristische misdrijven, vervolgens gewoon aan de slag kan in dezelfde sector in Luxemburg of België”, aldus Dekker.
In het MoU wordt niet alleen aandacht gevraagd voor versterken van de afspraken binnen de Benelux, maar ook voor het beter benutten van al bestaande Europese afspraken uit de richtlijn ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie. Nederland maakt momenteel al actief gebruik van deze Europese richtlijn en vraagt altijd informatie op bij EU-lidstaten als een Europeaan in Nederland een VOG aanvraagt om te werken met kinderen. Met het aanscherpen van de afspraken met België en Luxemburg, wordt het belang van een goede screening onderstreept. Daarnaast zal Nederland zich inzetten om de Benelux-afspraken verder uit te rollen naar andere lidstaten in de Europese Unie.

Gedeeld

Geef een reactie