Subsidie slachtoffers overvallen met 3 jaar verlengd

De subsidieregeling voor slachtoffers van overvallen is wederom met 3 jaar verlengd. Dit betekent dat mensen, die in de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2021 slachtoffer zijn van een woning- of bedrijfsoverval, een subsidie van maximaal 1.000 euro kunnen aanvragen.

De subsidie is bedoeld voor te nemen maatregelen om herhaling van een overval te voorkomen. De subsidieregeling is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen voor de aanpak van overvallen. De regeling gaat, en dat is nieuw, ook gelden voor Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba).

Preventieve maatregelen
Slachtoffers van een overval lopen namelijk een grotere kans om opnieuw geconfronteerd te worden met een overval. Het nemen van preventieve maatregelen kan deze kans aanzienlijk verkleinen. Preventieve maatregelen zijn bijvoorbeeld het vervangen van sloten, het aanbrengen van buitenverlichting of het plaatsen van camera’s. Alle regels en voorwaarden zijn te vinden op deze website.

Tegemoetkoming Schadefonds Geweldsmisdrijven
Slachtoffers van een overval, die daarbij ook ernstig lichamelijk en/of psychisch letsel oplopen, komen mogelijk ook in aanmerking voor een ‘reguliere’ financiële tegemoetkoming van het Schadefonds. Met deze tegemoetkoming erkent het Schadefonds het onrecht en leed dat slachtoffers is aangedaan. Kijk voor meer informatie op de website van het Schadefonds.

Gedeeld

Geef een reactie