SVPB onderzoekt actualiteit exameneisen beveiliging

Binnen de kaders van de huidige kwalificaties is het exameninstituut SVPB alvast begonnen met een onderzoek naar de actualiteit van de huidige exameneisen voor Beveiliger en Coördinator beveiliging. Bekeken wordt wat achterhaald is, wat ballast is en welke onderwerpen ontbreken.

De hiervoor ingestelde Commissie van Deskundigen heeft haar werkzaamheden voor Beveiliger afgerond en de examencommissie heeft op basis daarvan de (gewijzigde) exameneisen eind vorig jaar vastgesteld. De wijzigingen betreffen met name Beveiliging van objecten basis en Wettelijke kaders basis maar ook Praktisch handelen basis.

Overgangstermijn
Om zowel onderwijsinstellingen als uitgeverijen voldoende tijd te geven hun onderwijsmateriaal aan te passen zijn de aangepaste exameneisen (per examenonderdeel) reeds gepubliceerd op de website van de SVPB. De exameneisen gelden per 1 augustus 2019 maar worden pas vanaf 1 januari 2020 geëxamineerd. In de tussenliggende periode worden maatregelen getroffen om te voorkomen dat kandidaten benadeeld worden. Dit betreft vooral de kandidaten die op basis van de oude exameneisen zijn opgeleid.
Voor Coördinator beveiliging wordt ‘deze slag’ voorzien per 1 augustus 2020. Tot deze datum blijven de huidige exameneisen ongewijzigd, behoudens aanpassingen vanwege bijvoorbeeld veranderingen in wet- en regelgeving.

Gedeeld

Geef een reactie