Tienduizenden seksueel geïntimideerd op werk

Jaarlijks krijgen zo’n 134.000 mensen in Nederland te maken met ongewenst seksueel gedrag op het werk. Dat blijkt uit onderzoek van TNO. Maar liefst één op de vijftig werkende Nederlanders heeft wel eens te maken gehad met ongewenste seksuele aandacht van een collega.

Als voorbeelden noemt TNO seksistische opmerkingen, maar ook aanranding en intimidatie. Dergelijk gedrag blijkt vooral voor te komen bij markt- en opinieonderzoeksbureaus. In die sector heeft zelfs één op de achttien werknemers er last van. Ook in restaurants, bij verzekeringsmaatschappijen, melkbedrijven, sociale werkvoorzieningen en arbeidsbemiddeling worden mensen relatief vaak lastig gevallen door collega’s. Sectoren waar het veel minder vaak voorkomt zijn de advocatuur, accountancy en politie. De gegevens zijn nog niet openbaar, maar RTL Nieuws wist ze wel in handen te krijgen. Vorig jaar concludeerde TNO dat ruim 1,2 miljoen werknemers in 2015 te maken hebben gehad met discriminatie, pesten of (seksuele) intimidatie op het werk. Dat zorgde naar schatting jaarlijks voor gemiddeld zeven extra verzuimdagen per slachtoffer, wat werkgevers 1,7 miljard euro aan loondoorbetaling kost.

Gedeeld

Geef een antwoord