Twee nieuwe rapporten over brandgevaar in parkeergarages

In juli zijn twee belangrijke publicaties over de brandveiligheid van parkeergarages verschenen. Het gaat om  de IFV-publicatie ‘Brandveiligheid van parkeergarages met elektrisch aangedreven voertuigen’ en ‘Modern Vehicle Hazards in Parking Structures’ van NFPA research Foundation.

Onderzoekers van het IFV (Instituut voor Fysieke Veiligheid) hebben in samenspraak met brandpreventiespecialisten en deskundigen van de repressieve dienst, een set maatregelen ontwikkeld die kunnen helpen bij het realiseren van brandveilige parkeergarages met elektrisch aangedreven voertuigen. Een sprinkler- of watermistinstallatie is een voorbeeld van een maatregel die bijdraagt aan de brandveiligheid. Hiermee kan de kans op branduitbreiding naar aangrenzende constructies en voertuigen worden verkleind. Dat geldt niet alleen bij brand in een conventioneel aangedreven voertuig, maar ook bij brand in een elektrisch aangedreven voertuig. Daarvoor is het namelijk, mede vanwege een aantal verschillen in brandverloop en de complexere bestrijdbaarheid des te meer van belang dat de brand in het beginstadium beperkt wordt gehouden. Een sprinklerinstallatie is dan passend, omdat de brand ‘bij de bron’ wordt aangepakt en de kans om het incident klein te houden groter wordt.

Download hier het rapport 

Het rapport ‘Modern Vehicle Hazards in Parking Structures’ van NFPA Research Foundation was gericht op het kwantificeren van het brandgevaar van moderne voertuigen in parkeergarages en voertuigdragers als leidraad voor de technische normcommissies zoals NFPA 13, NFPA 88A en NFPA 301. Uit de evaluatie van de brandgevaren van moderne voertuigen en de huidige codevereisten bleek dat de bestaande vereiste voor actieve beveiligingssystemen voor afgesloten parkeergarages en zeeschepen voldoende lijkt om een voertuigbrand te beheersen totdat de brandweer arriveert, op basis van historische branden en laboratoriumtests.

Download hier de samenvatting of hier het gehele rapport.

Bron: sprinkler.nl

Gedeeld

Geef een reactie