Uitgebreid onderzoek naar meerwaarde bodycam

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam laat een uitgebreid onderzoek uitvoeren naar de toegevoegde waarde van bodycams voor ambulancepersoneel. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de ervaringen van boa’s met het middel. De ambulancediensten zelf zijn niet enthousiast over de maatregel.

Afgelopen voorjaar werd ambulancepersoneel uitgescholden en mishandeld terwijl het iemand aan het helpen was die onwel geworden was. Reden voor PvdA-raadslid Steven Lammering om bij burgemeester Aboutaleb te pleiten voor bodycam’s. Die zou kijken wat er mogelijk was en kondigt nu na een eerste inventarisatie een uitgebreid onderzoek aan. Tijdens dit interdisciplinaire onderzoek wordt zowel naar de mogelijkheden als naar de beperkingen gekeken. Zo wil de burgemeester weten of beelden van de bodycam juridisch te gebruiken zijn, of de bodycam de-escalerend werkt en of er draagvlak is bij de zorgverleners. Voor wat dat laatste betreft is er nu nog weinig enthousiasme. Agressie tegen ambulancepersoneel komt volgens Ambulancezorg Nederland wel voor, maar niet zo vaak dat het bodycam’s noodzakelijk maakt. Men is bezorgd over de privacy van patiënten, maar vindt het ook niet wenselijk dat het handelen van de medewerkers wordt vastgelegd.

Reductie van agressie
Raadslid Lammering verwacht dat de bodycam’s net als bij boa’s tot een reductie van agressie zullen leiden. Bovendien zorgen de apparaten van beelden en geluiden van de daders, zodat die makkelijker strafrechtelijk te vervolgen zijn. In Groot-Brittannië wordt ambulancepersoneel inmiddels op grote schaal met bodycam’s uitgerust, nadat vijf jaar achtereen het geweld tegen hen bleef toenemen. In Nederland gaat het nog wel even duren. De resultaten van het door Aboutaleb gestarte onderzoek worden pas eind 2022 verwacht. Wel wordt parallel aan het onderzoek gewerkt aan een voorlichtingscampagne over geweld tegen hulpverleners. Rotterdam wil daarbij samenwerken met vijftien andere regio’s. De campagne moet in het tweede kwartaal van 2022 van start gaan.

Gedeeld

Geef een antwoord