VBe NL-leden krijgen dispensatie voor verzekering derde WW-jaar

Minister Koolmees van SZW ontslaat leden van brancheorganisatie VBe NL van de verplichting om deel te nemen aan een verzekering die de kortere wettelijke WW-periode compenseert. Dit is wel verplicht voor leden van de Nederlandse Veiligheidsbranche en nieuwe particuliere beveiligingsbedrijven.

Het gaat om de Private Aanvulling WW en WGA. De minister is het met de VBe NL en vakbond De Unie eens dat verplichte aansluiting bij deze verzekering niet past bij het bijzondere karakter van de bedrijven die vallen onder de cao Beveiliging van deze brancheorganisatie. De Nederlandse Veiligheidsbranche en de vakbonden CNV en FNV denken hier volgens directeur Leon Vincken van de VBe NL anders over en hebben de eis daarom opgenomen in de algemeen bindend verklaarde cao Particuliere Beveiliging. Eerder lukte het de VBe NL ook al om voor de bestaande leden dispensatie te krijgen voor de algemeen bindend verklaarde cao van de Nederlandse Veiligheidsbranche. “Onze eigen cao Beveiliging past beter bij onze regionale mkb-bedrijven en voorziet juist in continuering van werkgelegenheid”, verklaart Vincken. “Dus in plaats voor te kiezen voor een dure verzekering investeren wij liever in moderne arbeidsvoorwaarden passend binnen het brede veiligheidsdomein. Daardoor zijn onze werknemers breder inzetbaar en krijgen zij een hoger salaris: tot wel 775 euro per jaar (netto 551 euro) en 10.000 euro meer pensioenopbouw.” Op de arbeidsmarkt hebben werknemers volgens de directeur een betere positie en minder kans op drie jaar werkeloosheid. “Dat is veel waard in een maatschappij waarin veiligheid een steeds hogere prioriteit krijgt.”

Gedeeld

Geef een reactie