VBe NL positief over nieuwe kwalificaties Beveiliger mbo2/3

Naar alle waarschijnlijkheid kunnen onderwijsinstellingen vanaf volgend jaar studenten inschrijven voor de kwalificaties Beveiliger mbo2 en mbo3. Branchevereniging VBe NL laat zich positief uit over deze ontwikkeling, die de opleiding beter dan voorheen laat aansluiten op de dagelijkse praktijk van de beveiliger.

Exameninstituut SVPB is inmiddels gestart met het uitwerken van het examenprogramma en de exameneisen voor deze nieuwe kwalificaties. Het verwacht dit voor mbo2 begin 2021 te kunnen publiceren. De exameneisen voor mbo3 volgen zo spoedig mogelijk daarna.
Voor het nieuwe kwalificatiedossier kunnen de keuzedelen Weerbaarheid voor beveiligers en handhavers en Proactief beveiligen niet meer worden gekozen. De reden is dat veel elementen van deze keuzedelen in de kwalificaties zijn geïntegreerd en er dan sprake zou zijn van ondoelmatige overlap. Voor de huidige kwalificaties Beveiliger en Coördinator beveiliging kunnen deze keuzedelen wel worden gekozen.

Focus op verbetering opleiding
Het nieuwe kwalificatiedossier is tot stand gekomen via een samenwerking tussen private opleiders, onderwijsinstellingen, vakbonden, ministerie van Algemene Zaken, SFPB en andere beveiligingsbedrijven. Op verzoek van VBe NL heeft Alpha Security deelgenomen aan een werkgroep van de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) voor de actualisatie van het kwalificatiedossier Particuliere Beveiliging. “Je merkt dat als je met partijen aan tafel zit die alle snappen wat er op de werkvloer gebeurt, je tot een resultaat komt waar je in de praktijk daadwerkelijk wat aan hebt”, zegt voorzitter Peter Hoes van VBe NL en directeur van Alpha Security.

Unieke samenwerking
Zowel het mkb-bedrijf als het grootbedrijf zijn vanaf 2018 betrokken geweest en samen is de focus gelegd op de inhoud van het beveiligingsvak. De betrokkenen stonden niet tegenover elkaar, maar juist naast elkaar voor de verbetering van de opleidingen. Een unieke samenwerking die dwars door de partijpolitiek heenliep.
De nieuwe kwalificaties Beveiliger mbo2 en mbo3 sluiten aan op de actualiteiten en gevraagde skills door opdrachtgevers waardoor de branche de markt beter kan bedienen. Het kwalificatiedossier richt zich in tegenstelling tot het oudere dossier niet meer tot de kennis die beveiligers niet gebruiken, zoals hoe er wettelijk door overheidspartijen wordt omgegaan met een aanhouding. Het dossier richt zich meer op het vak van de beveiliger en de beroepshouding zoals de bejegening, communicatie, pro-activiteit maar ook sociale hygiëne.

Naar verwachting wordt het nieuwe kwalificatiedossier per 1 januari 2021 vastgesteld door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Gedeeld

Geef een reactie