Verbeterde samenwerking in beveiligingsbranche

Dreigingen worden steeds complexer en moeilijker te bestrijden. Voor brancheorganisaties in de beveiliging is dat een reden om nauwer te gaan samenwerken en intensiever kennis te gaan delen. De Kick-off hiervan vindt plaats op donderdag 18 januari tijdens de gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst van de VEB en VEBON-NOVB.

De VEB en VEBON-NOVB nemen weliswaar het voortouw om de krachten te bundelen, maar andere organisaties – met name de Nederlandse Veiligheidsbranche – tonen ook concrete interesse. “Samenwerking is hard nodig”, stellen de voorzitters van beide verenigingen: Boele Staal van VEBON-NOVB en Jan Kuipers van VEB. “Niet alleen tussen de branchepartijen, maar tussen alle belanghebbenden in de veiligheidsketen. Daarom zijn we ook regelmatig in gesprek met onder andere de politie en de brandweer, verzekeraars en ondernemersverenigingen (Transport, Horeca, …) en zijn o.a. convenanten met werkafspraken het resultaat. Het motto is: Samen sterker optreden om Nederland veiliger te maken en te houden.”

Inspirerende sprekers
De nieuwjaarsbijeenkomst vindt plaats in het Nationaal Militair Museum in Soest en de ontvangst van de ruim 180 genodigden is vanaf 16:00 uur. Op het programma staan inspirerende sprekers die actuele thema’s aansnijden, zoals Floor Damen, partner bij Lexence Advocaten met specialisatie arbeidsrecht en Chris Verhoeven, professor aan de TU Delft met als specialisatie robotica.

Gedeeld

Geef een reactie