Verplichte psychische test bij aanvraag wapenvergunning

De wapenwetgeving is gewijzigd. Nu moet iedereen die een wapenvergunning wil aanvragen verplicht meedoen met een onderzoek (e-screener) naar zijn of haar psychische gesteldheid. Ook wie al een wapenvergunning heeft moet de komende drie jaar een dergelijke test ondergaan.

Een en ander houdt verband met de schietpartij in Alphen aan den Rijn. De dader had een psychisch dossier, maar kreeg toch een wapenvergunning. Dat wil de politie in de toekomst voorkomen. Naast de verplichte test moet de aanvraag in persoon ingediend worden en moet de aanvrager drie contactpersonen opgeven bij wie de politie informatie kan opvragen. Ook dient de aanvrager zélf aanwezig te zijn bij de controle van de kluisvoorziening. Tot slot moet de aanvrager – als het wapenverlof is toegekend – de vergunning persoonlijk komen ophalen op het politiebureau.

Psychische stabiliteit
De komende drie jaar worden alle wapenbezitters in Nederland persoonlijk uitgenodigd om hun psychische gesteldheid te laten testen. Medewerking aan het onderzoek is wettelijk verplicht. Het eerste jaar worden aanvragers uitgenodigd in de leeftijdsgroep van 18 tot en met 25 jaar en 60 jaar of ouder, het tweede jaar aanvragers van 41 tot 60 jaar en in het derde jaar aanvragers van 26 tot en met 40 jaar.

Meerdere tests
Elke aanvrager (zowel voor een nieuwe aanvraag als voor een verlenging van een bestaande wapenvergunning) dient minimaal eenmaal de test af te leggen. Mocht de politie op een later tijdstip twijfels krijgen over de psychische stabiliteit van de wapenbezitter, dan kan een tweede onderzoek volgen.
Elke aanvrager die zijn medewerking moet verlenen, ontvangt een uitnodigingsbrief met daarin informatie over de aanmeldprocedure en het verloop van het onderzoek. Voor vragen over de aanmeldprocedure kan contact worden opgenomen met het team Korpscheftaken in de regio waar men woont.

Gedeeld

Geef een reactie