Versie 2.0 van CCV-schema Woningsprinklerinstallaties

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid heeft versie 2.0 van het certificatieschema woningsprinklerinstallaties gepubliceerd. Dit schema gaat in per 1 januari 2021, maar woningsprinklerinstallateurs kunnen al direct certificatie aanvragen.

Vergeleken met versie 1.0 zijn er behoorlijk veel aanpassingen. Zo vraagt het schema dat woningsprinklerinstallaties worden aangelegd volgens de nieuwe norm NEN-EN 16925+NB. Verder zijn praktijkervaringen uit de afgelopen 2 jaar in het schema verwerkt. Zo zijn bijvoorbeeld de eind- en toetstermen voor woningsprinklerengineers verbeterd. In paragraaf 1.6 van het certificatieschema is het overzicht van aanpassingen opgenomen.
Aan de nieuwe versie hebben experts vanuit woningsprinklerinstallateurs, brandweer, adviesbureaus en certificatie-instellingen meegewerkt.

Het nieuwe schema is te vinden op de pagina over woningsprinklerinstallaties.

Gedeeld

Geef een antwoord