Versoepelingen gelden ook voor diverse veiligheidstrainingen

Na een intensieve lobby heeft het kabinet het belang onderkend van de doorgang van EHBO-, BHV- en veiligheidstrainingen voor de zakelijke markt. Reden voor Paraat uit Nieuw-Vennep om al meteen de komende week weer volop van start te gaan met deze belangrijke trainingen.

Tijdens de persconferentie van 23 januari werd er met geen woord over gerept, maar in de gedetailleerde beschrijving van de ‘versoepelingen’ per 3 maart, staan veiligheidstrainingen voor bedrijven expliciet vermeld. “Dat betekent dat onze branche haar werkzaamheden weer volledig mag opstarten en oefencentra weer volledig openen mogen voor alle bedrijven, instellingen en organisaties”, zegt directeur Wim Hamilton van Paraat.

Uitzondering
Omdat de lockdown waarschijnlijk nog wel lange tijd voortduurt, besloot het kabinet om een uitzondering te creëren op het verbod om deel te nemen aan gezamenlijke activiteiten. Dat betekent dat locaties voor praktijkcertificering en -examinering van opleidingen en cursussen voor vaardigheden op het gebied van bedrijfsveiligheid weer open mogen, zo laat branchevereniging BVBN weten. Daarmee wordt het opleiden in hulpverleningshandelingen en het werken in, op en vanaf een voer- en vaartuig weer mogelijk gemaakt.

Afstand houden
Hulpverleningshandelingen zullen wel zoveel mogelijk op afstand en met hulpmiddelen plaatsvinden. Dat kan echter niet met alle (onderdelen van) opleidingen, zoals de EHBO-opleiding die nodig is voor iemands beroep of functie, zoals de bedrijfshulpverlener. Het zal doorgaans gaan om praktijkcertificaten met een beperkte geldigheidsduur of praktijkexamens die periodiek moeten worden afgenomen, zoals bij een opleiding tot bedrijfshulpverlener of cursussen gericht op bedrijfsveiligheid. Daarbij dienen uiteraard de 1,5 meter afstand, coronamaatregelen en het brancheprotocol in acht te worden genomen. Daar waar dat mogelijk is, dienen opleiders bij voorkeur gebruik te maken van e-learning om zo de contactmomenten te beperken.

Cursussen aan particulieren (personen die een EHBO-certificaat niet nodig hebben voor hun beroep of bedrijf) zullen nog niet worden hervat.

Gedeeld

Geef een reactie