Vijf beveiligingsbranches samen tegen coronacrisis

De Nederlandse particuliere beveiligingsbedrijven staan met mensen en techniek klaar om de overheid te helpen bij de aanpak van de coronacrisis en de veiligheid in Nederland te blijven garanderen. Dat garanderen de voorzitters van de vijf brancheverenigingen.

Het gaat om de voorzitters Ard van der Steur van de Nederlandse Veiligheidsbranche, Boele Staal van de Federatie Veilig Nederland,  Jan Kuipers van de Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven, Peter Hoes van de Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland en Wouter van Veldhuijsen van de Branchevereniging voor Particuliere Onderzoekbureaus. Zij hebben vrijdagmiddag (figuurlijk) de handen ineen geslagen tijdens een gezamenlijke telefonische bespreking. Ze zijn in gesprek met de overheid om na te gaan hoe deze hulp vorm kan krijgen.

Cruciale rol
De vijf organisaties zijn ervan overtuigd dat hun (lid)bedrijven een cruciale rol kunnen vervullen als het kabinet mocht besluiten tot verdergaande maatregelen tegen het coronavirus. Daarvoor is voldoende mankracht beschikbaar, mede als gevolg van de sterke terugloop van reguliere werkzaamheden in de sector. De vijf brancheorganisaties inventariseren hoeveel beveiligingsmensen ze zouden kunnen aanbieden. Vooralsnog wordt uitgegaan van enkele duizenden, waarbij rekening wordt gehouden met eigen uitval door het coronavirus. Naast mankracht kunnen de organisaties ook techniek leveren in de vorm van cameratoezicht, alarmcentrales en de meest moderne middelen om de veiligheid van onze samenleving te kunnen garanderen.

Ondersteuning van de leden
De vijf brancheverenigingen zullen er alles aan doen om hun leden te ondersteunen in deze moeilijke tijd, ook als de crisis zich onverhoopt mocht verergeren. Ze vragen het kabinet en publieke en private opdrachtgevers om juist nu beveiligingsbedrijven in staat te stellen hun essentiële rol te blijven vervullen ten behoeve van de samenleving. “Beveiligingsbedrijven staan dagelijks in de frontlinie met onze burgers in contact als het gaat om hun dagelijkse veiligheid in tal van situaties. Zij zijn juist nu de aangewezen partners om de overheid te ondersteunen. Juist in tijden van crisis kunnen beveiligingsbedrijven en hun medewerkers van grote waarde zijn en een vitale rol vervullen”, aldus Ard van der Steur, namens de voorzitters van de vijf brancheverenigingen.

Gedeeld

Geef een reactie