Welke cao is van toepassing voor beveiligers?

“Dit is een veel gehoorde vraag die wij de laatste tijd krijgen nu de cao Beveiliging van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een dispensatie heeft verkregen”, zegt directeur Leon Vincken van brancheorganisatie VBe NL.

De communicatie in de sector is volgens Vincken niet al te eenduidig. Het gaat over bedenkingen en dispensatie voor leden en niet-leden van brancheverenigingen en over uitzonderingen voor evenementen- en horecabeveiliging en zelfs voor een aantal luchthavenbeveiligers. Bedrijven die lid zijn van VBe NL zijn gebonden aan de cao Beveiliging. Dit is een brede cao in het veiligheidsdomein voor alle soorten beveiliging, crowdmanagement en verkeersregeling. Deze cao is afgesloten door VBe NL met vakbond De Unie. Bedrijven die niet lid zijn van VBe NL zijn voor hun beveiligingsactiviteiten gebonden aan de door de minister algemeen verbindend verklaarde cao Particuliere Beveiliging (PB). Dit is de hoofdregel. Vervolgens is er een aantal mogelijkheden en keuzen in de praktijk voor individuele bedrijven al naar gelang hun activiteiten, toekomstige gunningen bij aanbestedingen en hun besluit tot toetreding bij VBe NL.

Antwoord op maat
Nieuwe leden krijgen van VBe NL een antwoord op maat passend bij hun bedrijf, zodat aansluiten bij VBe NL geen cao-puzzel is. In feite is er volgens Vincken niets veranderd door het algemeen verbindend verklaren van de cao Particuliere Beveiliging, die door de Nederlandse Veiligheidsbranche is afgesloten. “Ons team adviseert dagelijks bedrijven in de sector. Helaas horen we veel spookverhalen. Maar ook hier is het devies: feiten en fictie scheiden en dan oordelen en besluiten. Een realistische scenario analyse is ook een beveiligingsbedrijf niet vreemd. Dan gaat het snel niet meer over de cao maar over de kernwaarden van VBe NL die naadloos aansluiten bij veel mkb-beveiligingsbedrijven: gelijkheid-kwaliteit-transparantie.”
VBe NL groeit inmiddels door en komt naar verwachting dit jaar boven de honderd leden. Met vakbond De Unie zijn inmiddels afspraken gemaakt voor het nieuwe Digi-C traject waarbij alle werknemers worden ingeschakeld voor de cao-onderhandelingen die na de zomer van start gaan.

Gedeeld

Geef een reactie