Zwarte lijst en speciale opvang voor problematische asielzoekers

Staatssecretaris Broekers-Knol heeft een zwarte lijst ingevoerd van asielzoekers die zich regelmatig schuldig maken aan wangedrag en criminaliteit. Er staan inmiddels 300 personen op, die minimaal vijf keer in aanraking met de politie zijn gekomen.

Volgens de bewindsvrouw is de zogenoemde Top-X-lijst een effectief middel om het wangedrag in en rond asielzoekerscentra terug te dringen. Op de lijst komen personen die minimaal vijf registraties hebben als verdachte in politiesystemen, die schuldig zijn aan een misdrijf tegen een ambtenaar of die een ernstig misdrijf hebben gepleegd. Behalve dat zij daarvoor strafrechtelijk worden vervolgd, komen zij dus ook op de zwarte lijst te staan.

Landelijk
Volgens Broekers-Knol wordt de methode nu nog alleen gebruikt bij AZC’s waar de meeste overlast is, zoals Ter Apel, Cranendonck en Harderwijk. Het is de bedoeling dat de Top-X-lijst nog voor de zomer landelijk wordt gehanteerd. Geregistreerde personen zullen dan minder snel uit het oog worden verloren. Elke maand wordt de zwarte lijst bijgewerkt op basis van gegevens van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de politie.

Zerotolerancebeleid
“We zitten de overlastgevers op de huid en er geldt een zerotolerancebeleid”, zegt ’ketenmarinier’ Henk Wolthof tegenover De Telegraaf. Mensen op de lijst krijgen volgens hem bijvoorbeeld een gebiedsverbod, er worden vrijheidsbeperkende maatregelen genomen en er wordt zo vaak mogelijk ingezet op versneld vertrek uit Nederland. Volgens Broekers-Knol gaat het om een relatief kleine groep asielzoekers uit vooral ‘veilige landen’, die geen uitzicht hebben op een verblijfstatus. Deze mensen veroorzaken niet alleen overlast, maar zorgen er ook voor dat de publieke opinie zich tegen asielzoekers in het algemeen richt.

Opvang van erkende overlastgevers
De ergste gevallen komen sinds kort terecht in een opvanglocatie voor erkende overlastgevers in Hoogeveen. Deze zogenoemde Handhaving en Toezichtslocatie (HTL) biedt capaciteit voor vijftig personen. Het regiem is er aanzienlijk strenger dan in de voormalige ‘aso-azc’s’ in Amsterdam en Hoogeveen. Zij mogen bijvoorbeeld niet het terrein verlaten. Boa’s zien daarop toe. De HTL is omheind, maar de poort staat in principe open. Volgens Broekers-Knol zorgen de boa’s ervoor dat de overlastveroorzakende asielzoekers op het terrein blijven.

Gedeeld

Geef een antwoord