Norm voor informatiebeveiliging in de zorg nu gratis

Verzorgingshuizen, jeugdzorgaanbieders, ggz-instellingen en andere organisaties in de zorg kunnen nu zonder externe kosten nagaan of hun systemen voldoen aan de actuele eisen voor informatiebeveiliging in de norm NEN 7510.

ict gezondeheidszorgZaken als de toegang tot cliëntendossiers en het waarborgen van het beroepsgeheim worden steeds belangrijker, nu zowel patiëntenorganisaties als het College Bescherming Persoonsgegevens zich op dit onderwerp storten. Door middel van een proefaudit aan de hand van eisen in de norm NEN 7510 kan het Keurmerkinstituut inventariseren welke onderdelen van uw informatiebeveiliging nog aandacht behoeven. Als u de beveiliging (zo goed als) op orde is kan het Keurmerkinstituut een audit tegen NEN 7510 uitvoeren, en – als de informatiebeveiliging hieraan voldoet – een certificaat uitreiken.
NEN 7510 (2011), Informatiebeveiliging in de zorg, is gratis beschikbaar op nen.nl doordat het ministerie van VWS de rechten heeft afgekocht. Dit geldt ook voor de verwante NEN-normen 7512 en 7513.

Deel dit artikel via: