OM gaat verkeerscamera’s gebruiken bij boerenacties

Rijkswaterstaat heeft zo’n 3000 camera’s die het verkeer observeren. De politie en het OM willen beelden hiervan nu gaan gebruiken om boeren op te sporen die met hun protestacties de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht of die ernstige schade hebben aangericht.

Het lijkt niet meer dan logisch om alle middelen in te zetten die er zijn om te voorkomen dat automobilisten zich ’s nachts te pletter rijden op een berg door boze boeren gedumpt afval op de Rijksweg. Maar eenvoudig is het niet. Zo is er volgens Gerrit van der Burg van het OM een juridische regeling die bepaalt dat de beelden van Rijkswaterstaat niet voor andere doelen gebruikt mogen worden dan het live toezien op de doorstroming van het verkeer. Om die reden is het niet mogelijk de beelden te bewaren. Wat wel mag is dat medewerkers van RWS de politie waarschuwen als zij via de camera’s getuige zijn van ernstige strafbare feiten, zoals het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Daarom is nu volgens de voorzitter van het College van procureurs-generaal van het OM een afspraak gemaakt tussen RWS, het OM en de politie dat in die gevallen beelden worden doorgestuurd naar de politie, die de beelden kan veiligstellen.

Bedreigd
Intussen hebben al enkele ongelukken plaatsgevonden, zijn er flinke vernielingen aangericht, is kankerverwekkend asbest op de wegen gedumpt en zijn medewerkers van RWS en bergingsbedrijven bedreigd toen zij de rommel wilden opruimen. Van der Burg wil niet vertellen of daar beelden van zijn en of die gebruikt worden om de daders op te sporen. De kans is groot dat die beelden er ook niet zijn omdat de feiten veelal gepleegd worden op rustige wegen in het oosten van het land, waar geen verkeerscamera’s worden gebruikt. Als er wel beelden zijn, kunnen die nu voor opsporing worden gebruikt, al laat Van der Burg zich er niet over uit hoe dat technisch wordt gerealiseerd. Ook is niet duidelijk of gegevens van ANPR-camera’s kunnen worden gebruikt. De actievoerders zullen veelal slim genoeg zijn om niet met herkenbare kentekens op hun voertuigen toe te slaan.

Wat doet de politie?
De politie moet het voorlopig vooral hebben van andere weggebruikers, die bij het zien van de acties 112 bellen en bijvoorbeeld dashcam-beelden beschikbaar willen stellen. Ook voert zij zelf intensievere surveillances uit op locaties waar de kans op een boerenactie groot is. Verder worden openbare groepen op sociale media nauwlettend in de gaten gehouden. Bij ernstige feiten kan men ook met toestemming van de officier van justitie meekijken in besloten groepen. De politie wil niet de indruk wekken dat er niets gedaan wordt tegen de gewelddadige en gevaarlijke boerenprotesten. Dat beeld is nu wel ontstaan. Vooral omdat er nauwelijks aanhoudingen worden verricht. Daarom wordt dringend opgeroepen om bij incidenten direct 112 te bellen, voordat de eerste dode in het verkeer gaat vallen.

Deel dit artikel via: